Chưa thống nhất việc bỏ HĐND cấp phường

(Dân trí) - Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thống nhất được quan điểm về việc xóa bỏ hay giữ lại HĐND cấp phường tại buổi thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương sáng 20/1. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment