Chưa rõ vị trí châu Á, TPP trong chính sách của Trump

Murray Hierbert, Phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm nghiên cứu CSIS tại Washington DC, đánh giá rằng còn nhiều điều cần theo dõi về chính sách của Trump với châu Á. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment