"Chưa có nước nào đào tạo tiến sĩ rẻ như Việt Nam"

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, quy chế mới sẽ được sửa đổi theo hướng đặt chất lượng lên hàng đầu, giảm quy mô số lượng đào tạo. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment