Chu Vĩnh Khang chờ ngày xét xử

Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm qua công bố chuyển vụ án Chu Vĩnh Khang và 29 quan chức cấp cao khác sang cơ quan công tố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment