Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng công khai email để nghe tiếng dân

Ông Huỳnh Đức Thơ, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói như vậy về việc công khai email cá nhân. Ông Thơ nói: - Từ ngày 26/2 tôi công bố email [email protected] đến giờ, bình quân mỗi ngày tôi nhận được 40-50 thư điện tử của người dân. Có lúc... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment