Chủ tịch Tôn Hoa Sen lương tháng gần 130 triệu đồng

Ông Lê Phước Vũ hiện đảm nhận 3 vị trí quản lý tại Tập đoàn Hoa Sen, với tổng thu nhập 127 triệu đồng một tháng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment