Chủ tịch Quốc hội truy vấn Bộ trưởng Nội vụ

Phần truy vấn, đối đáp giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không chỉ làm cho phần chất vấn sôi động mà còn làm sáng tỏ vấn đề. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment