Chủ tịch Quốc hội truy Bộ trưởng Tài chính vụ 34.000 tỷ nợ thuế

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định là sẽ thu được số thuế 34.000 tỷ đồng nợ đọng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment