Chủ tịch Quốc hội: ‘Tại sao cứ xây nhà giữa phố?’

Sốt ruột trước phần trả lời của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Quốc hội truy: "Xây dựng trái luật và cao tầng phải chặt ngọn, trách nhiệm của Bộ Xây dựng thế nào?" Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment