Chủ tịch nước: Cán bộ phải đặt đất nước lên trên lợi ích cá nhân để phấn đấu

(Dân trí) - Ngày 29/4, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An - quê hương "trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment