Chủ tàu bến Bạch Đằng lo phá sản

Nếu bị cấm hoạt động tại bến Bạch Đằng, các đơn vị kinh doanh ở đây sẽ phải bồi thường hợp đồng, sa thải nhân sự và khó tránh khỏi phá sản.  Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment