Chủ mưu những vụ trốn trại cai nghiện lĩnh án thế nào?

Sau mỗi vụ hàng trăm học viên đập phá cơ sở cai nghiện để đào thoát, cảnh sát đều nhanh chóng xác định được người cầm đầu, tổ chức kích động. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment