Chủ đầu tư dự án có “bút phê” của thứ trưởng GTVT nói gì?

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa chỉ đạo thanh tra gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ (VRAMP) do Tổng cục Ðường bộ (TCĐB) làm chủ đầu tư. Lãnh đạo TCĐB nói gì về vụ việc liên quan?  >>  Thanh tra đột xuất gói thầu có “bút phê” của Thứ trưởng GTVT Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment