Christina Aguilera khoe vừa học tiếng Việt

Nữ ca sĩ 35 tuổi chia sẻ từ tiếng Việt đầu tiên cô học được trên mạng xã hội Twitter. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment