Chris Hemsworth: ‘Hollywood biến bạn thành kẻ tự yêu mình’

Mệt mỏi với cuộc sống ồn ã của Los Angeles, tài tử Hollywood đã quyết định đi xa nửa vòng trái đất, về với quê hương Australia. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment