Chồng vào nhà nghỉ với “phụ nữ lạ”

Mấy chị ở văn phòng đang chuyền tay nhau đọc lá thư của một người vợ thanh mình cho thông tin chồng bị bắt gặp trong nhà nghỉ cùng “phụ nữ lạ”. Người khen chị ấy biết giữ thể diện cho chồng người chê chị ấy “ấu trĩ”còn tôi, tôi biết, chị ấy đang rất đau. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment