Chống tiếp tay chọn giới tính thai nhi

Dân số nước ta đang đối mặt không chỉ tình trạng già hóa mà còn cả mật độ quá cao ở các đô thị và mất cân bằng giới tính. Thực trạng này đang đặt ra nhiều thách thức và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giống nòi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment