Chồng đánh bạc trăm triệu khi vợ về quê sinh con

Em lấy chồng 2 năm, mới sinh bé được 8 tháng mà chồng suốt ngày bài bạc. Sinh con xong, em không ở nhà, chồng đi đánh bạc hết hơn 300 triệu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment