“Chơi” Facebook, được tăng… 20% lương

Một doanh nghiệp công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực thực tế ảo - công ty RNG - đã đăng tin tuyển dụng nhân viên theo một kiểu rất “ảo”: Ưu tiên và tăng 20% lương cho ứng viên nào đang là thành viên của CLB “con dượng của Tony Buổi Sáng” trên Facebook! Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment