Chó nhận thừa kế 1,5 triệu USD

Thay vì chuyển quyền thừa kế cho các con trai, một phụ nữ ở Mỹ quyết định để lại 1,5 triệu USD cho con chó cưng trong di chúc.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment