Chiến lược đơn giản giúp Apple duy trì thành công

Apple tạo ra các sản phẩm riêng biệt, không chồng chéo lên nhau và đặt mục tiêu mỗi sản phẩm đó phải là tốt nhất so với các đối thủ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment