Chiến dịch “xỏ xâu gái Việt” của Viện Minh Thiên Malaysia

Thật ra, đó là một chiến dịch mang tên Berspadu, có nghĩa là tổng lực. Nhưng người dân Malaysia cứ gọi mỉa mai đó là chiến dịch "xỏ xâu gái Việt". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment