Chiến đấu cơ Nga nổ tung khi bị bắn

Chiếc chiến đấu cơ Nga được nhìn thấy nổ tung, tạo thành một quả cầu lửa lao xuống đất. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment