Chiếm mật khẩu Facebook của 100 Việt kiều để mạo danh lừa tiền

Khi người dùng mở đường link hoặc tin khiêu dâm chứa mã độc do Dương gửi và đăng nhập Facebook theo yêu cầu, tài khoản của họ lập tức bị chiếm đoạt. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment