Chiếc “phao” cho người có HIV nhỏ dần

ARV được người nhiễm HIV/AIDS xem là “phao cứu sinh” giúp họ kéo dài cuộc sống khỏe mạnh song loại thuốc này đang đứng trước nguy cơ khó tiếp cận hơn Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment