Chia sẻ sự sống

Đó là món quà vô giá của những người đã âm thầm chia sớt một phần thân thể mình để níu giữ sự sống của nhiều người đang chơi vơi bên bờ sinh tử Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment