Chỉ nhớ Pháp, quên Lebanon?

(NLĐO) - Sau chuỗi tấn công liên hoàn ở Paris - Pháp hôm 13-11, Facebook kích hoạt tính năng “Kiểm tra an toàn” nhằm giúp những người sống ở Paris thông báo cho gia đình và bè bạn rằng mình vẫn an toàn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment