Chạy đua cứu người ở Nepal

Động đất đã khiến cuộc sống của khoảng 8 triệu người tại 39 khu vực và quận trên khắp Nepal rơi vào cảnh bấp bênh Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment