Cháu bé mới sinh bị vứt xuống giếng cạn

Cháu bé vừa lọt lòng chưa được cắt cuống rốn đã bị ném xuống giếng không có nước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment