Charlie Sheen – Kẻ trác táng ở Hollywood

Tài tử 50 tuổi là tay chơi đích thực của Hollywood khi khẳng định đã lên giường với khoảng 5.000 phụ nữ và trong đó có vô số là sao khiêu dâm, gái làng chơi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment