Charlie Hebdo – tạp chí biếm họa nhiều lần gây bão

Năm 2012, một biếm họa nhà tiên tri Mohammed khỏa thân xuất hiện trên Charlie Hebdo như một lời tuyên bố rằng tuần báo này không sợ những phần tử cực đoan. Một năm trước đó, trụ sở của tạp chí bị phá hủy trong một vụ đánh bom. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment