Chân cầu Long Biên ngập ngụa rác thải

Cận cảnh cầu Long Biên hoen gỉ, mọt ruỗng Khu vực dưới chân cầu Long Biên đang dần trở thành một bãi rác khổng lồ. Tại... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment