Chăm sóc chân khi đi giày

PN - Bơm gót chân: Có thể bơm chất làm đầy Radiesse vào gót chân để khôi phục tính giảm sốc của gót. Phương pháp này có “độ bền” khoảng một năm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment