Cha gốc Việt dạy con dùng hoa chống lại súng khủng bố Paris

Anh Le, một người Việt sống tại Paris, nói với con trai Brandon rằng hãy dùng sức mạnh của hòa bình để thay cường bạo của bọn khủng bố sau thảm kịch khiến 229 người thiệt mạng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment