CĐV bầu Messi vào vị trí Tổng thống Mỹ

Một CĐV Mỹ viết tên Lionel Messi vào lá phiếu bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử vừa kết thúc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment