Câu được cá chép vàng dài gần một mét

Sau khi câu được, anh Hưng đem con cá 'khủng' nặng hơn 10 kg về Đà Lạt chứ không bán. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment