Cấp nhà, trả lương cao cho trí thức kiều bào về xây dựng đất nước

(Dân trí) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài - TPHCM cho biết, thành phố vừa có chủ trương ưu đãi nhằm thu hút hơn nữa những trí thức, chuyên gia đầu ngành người Việt Nam ở nước ngoài về đóng góp cho đất nước. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment