Cảnh sát trẻ liên tiếp phơi nhiễm HIV khi bắt tội phạm ở Sài Gòn

Trong 4 tháng cao điểm chống tội phạm, thiếu uý Võ Tấn Lộc bị thương hai lần khi khống chế nghi can và bị phơi nhiễm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment