Cánh diều vàng: Thoả hiệp – ‘Ao làng’ – Lộn xộn

Thỏa hiệp Có lẽ chưa năm nào giải Cánh diều thỏa hiệp như năm nay. Việc cùng một lúc vinh danh 3 bộ phim với giải Cánh diều bạc là Hương Ga, Lạc giới và Những đứa con của làng là một minh chứng tiêu biểu cho sự thỏa hiệp đó. Nếu như Hương Ga với... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment