Cần thêm chứng cứ định tội người tình của nữ đại gia Sài Gòn

Toà cho rằng cần thời gian để luật sư thu thập thêm chứng cứ kêu oan cho Tony và để HĐXX xem xét toàn diện vụ án nữ đại gia bị người tình cướp 2 điện thoại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment