Cận cảnh trung tâm báo chí ASIAD 2018 rộng 12.000 m2

Trung tâm báo chí IBC và MPC sẵn sàng cho các hoạt động tại ASIAD 2018 (Indonesia). Trung tâm rộng khoảng 12.000 m2, chứa 7.000 phóng viên, 30.000 người tại các đài truyền hình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment