Camera ghi hình nhóm bảo vệ đánh hội đồng 2 công nhân ở Sài Gòn

Khoảng chục bảo vệ cầm dùi cui, nón bảo hiểm đánh tới tấp 2 công nhân mặc cho nhiều người dân hô hoán, can ngăn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment