Cầm lưỡi lê đâm chết em rể

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Lân cầm lưỡi lê đâm thấu tim em rể khiến tử vong. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment