Cầm búa đập vào đầu vợ con vì bị đòi tiền lương

Bị chị Trang đòi tiền lương, Tín tức giận cầm búa sắt đánh vào đầu vợ con rồi tự sát nhưng bất thành. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment