California sẽ bỏ phiếu tách bang làm 3

Chiến dịch vận động để chia bang California làm 3 đã nhận được đủ chữ ký ủng hộ và cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment