‘Cái thằng cụt chân giờ sao rồi?’

Lúc đi chơi, Thiện Nhân bị một nhóm phụ nữ lao vào "vạch chim" ra xem. Có những lúc em còn phải nghe những câu hỏi: "Mẹ nó có đến tìm nó không?"; "Cái thẳng cụt chân giờ sao rồi?"... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment