Cải tạo đảo trái luật quốc tế đe dọa an ninh hàng hải

Phó thủ tướng đề nghị các nước thành viên chung tay xây dựng môi trường hòa bình ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông Á. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment