Cái nệm… thịt?

PNO – Mỗi khi “lâm trận”, ông xã thường hay so sánh tôi với những người đàn bà khác! Tôi nghe mà tức lộn ruột, chẳng lẽ chồng tôi xem tôi như “cái nệm thịt”? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment