Cách tài xế nước ngoài nhường đường người đi bộ

Xe cộ vun vút. Bà cụ chống gậy đặt chân xuống đường xong hốt hoảng bước lùi. Rồi có tài xế dừng lại, kiên nhẫn chờ bà chậm chạp đi qua. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment