Các tài khoản mạng xã hội của Donald Trump

Ngay sau khi có kết quả đắc cử Tổng thống, tài khoản mạng xã hội của ông Donald Trump trên Facebook, Twitter, Instagram hay thậm chí là YouTube được nhiều người tìm kiếm và theo dõi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment